I den augsburgske bekendelse siger vi at vi tror på Arvesynden, men hvad er den egentlig for en størrelse, og hvor kommer tanken om en arvelig syndig tilbøjelighed fra? Dette foredrag tager udgangspunkt samme sted som Augustin gjorde, nemlig hos Adam og Eva, og følger tankerne om Arvesynd via Irenaeus, Manikæerne og Tertullian, frem til Augustin som kom til at præge kirkens teologi helt op i vor tid. Undervejs kommer vi omkring Augustins opvækst, hans – til tider problematiske – forhold til moderen, Monica, hans tid som manikæer og hans konvertering til kristendommen; en konvertering der skulle gøre ham til en af de mest indflydelsesrige skikkelser i den tidlige kristne kirke.

Dette foredrag er især rettet til tilhørere med en vis baggrundsviden om – og interesse for – den tidlige kristne kirke og de problemstillinger som var med til at forme tro og kirke.

Foredraget varer ca. 1 time og 15 minutter, og bagefter er der tid til spørgsmål og debat.

Pris kr. 4.500,- plus kørsel

 

Kommentarer til foredraget

‘Tankevækkende og lærerigt at høre, hvor meget vor tids teologi er præget af 300-talstænkning.’

‘Inspirerende, underholdende, informativt foredrag, som giver et virkelig godt indblik i et nøgleemne i troens verden.