Feltpræst for danske soldater i Afghanistan

Et billedforedrag om seks måneder blandt udsendte danske soldater i Kabul.

Foredraget fortæller om udsendelse til Afghanistan og kommer bl.a. ind på hvorfor der gennem en årrække var danske tropper i landet, hvilke opgaver soldaterne løste, hvad det vil sige at arbejde som præst i en krigszone, hvilke opgaver man løser som feltpræst, og hvorfor det overhovedet gav mening at engagere sig en krig mange tusinde kilometer fra kendte og trygge omgivelser.

Foredraget varer ca. en time og 20 minutter, og efterfølgende er der tid til spørgsmål og debat.

Pris kr. 4.500,- plus kørsel